Dobozok kiszállítása

A dobozok megrendelését követően a GiftHunter a rendelés fogadását követően a dobozok árára és a szállítási díjra vonatkozóan árajánlatot küld a boltnak a bolt applikációban regisztrált email címére.

A Szolgáltató által a Boltnak megküldött Ajánlat az azon szereplő kiállítási időponttól számított 15 napig érvényes.

A Bolt részéről az Ajánlat akkor minősül elfogadottnak, és a Dobozrendelésre vonatkozó szerződés akkor jön létre, amikor a Bolt az Ajánlatot elfogadta a Szolgáltatónak küldött elektronikus visszaigazolásában és a megrendelt Dobozok Ajánlatban feltüntetett árát és a szállítási költséget megfizette a Szolgáltatónak banki átutalással. A Bolt részéről a Doboz díja és a szállítási díj akkor minősül megfizetettnek, ha azt a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. A Szolgáltató a Dobozok vételáráról és a szállítási díjról ÁFA-s számlát bocsát ki a Boltnak, amelyhez a Bolt köteles a számlázási adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A Szolgáltató a Dobozokról szóló számláját minden esetben elektronikus számlaként bocsátja ki és küldi meg a Boltnak a Bolt Applikációban regisztrált e-mail címére, amely elektronikus számlát a Bolt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi

A Szolgáltató papíralapú számlát nem állít ki. Amennyiben a Bolt papíralapú számla kiállítását kéri, a Szolgáltató jogosult azért többletdíjat kiszámlázni. A papír alapú számla megküldésének díja: 500,- Ft + ÁFA/számla.

A Bolt a Szolgáltató által kiállított számlát a számlakiállítás számlán szereplő időpontjától számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Dobozokat a Boltnak a rendelésben meghatározott címre történő kiszállítás céljából 15, azaz tizenöt napon belül harmadik személy közreműködőnek (a továbbiakban: Fuvarozó) átadja. A Szolgáltató részéről a megrendelt Dobozok Fuvarozónak történő átadásával a Dobozok szállítása teljesítettnek minősül. A Szolgáltatót terhelő kárveszély a Dobozok Fuvarozónak történő átadásának időpontjában átszáll a Boltra.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Fuvarozónak való átadást követően a Doboz kiszállításáért, épségéért, hiánytalanságáért semminemű felelősséget nem vállal, a Bolt mindennemű, ezzel kapcsolatos igényét a kiszállítást végző Fuvarozóval szemben köteles támasztani. A Bolt ezen felelősségkizárást és a tájékoztatást kifejezetten elfogadja. A Bolt a Dobozok átvételét követően nyomban, azaz haladéktalanul köteles megvizsgálni, hogy a megrendelt mennyiségű, típusú és minőségű Doboz került-e részére kiszállításra. Amennyiben a Bolt hiányt, hiányosságot, hibát észlel a Dobozokban, köteles azt a Fuvarozó képviselőjével az átvételkor közölni. A Dobozok a Bolt által átvettnek és elfogadottnak minősülnek, ha a Bolt a Dobozok Fuvarozótól történő átvételét követő 2 munkanapon belül nem jelzi a Szolgáltatónak a kiszállított Dobozokkal kapcsolatos kifogásait.

A Bolt tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Díj utólagos kiegyenlítésére lehetőséget nem biztosít, a Díj megrendeléskor előre fizetendő banki átutalással. Online vagy egyéb bankkártyás fizetésre, készpénzben történő fizetésre nincs lehetőség.